• +90 535 822 91 85

Holistik Sağlık

HOLİSTİK  SAĞLIK 

 

BÜTÜNCÜL SAĞLIK YAKLAŞIMI: İnsan, “beden-zihin-kalp-ruh mekanizması” birbiriyle korelâsyonlu olarak çalışan ve duruma göre birbirini pozitif veya negatif olarak etkileyen bir sistemdir. Dolayısıyla bir arada  ele alınmalıdır.

Evet. Sadece ruhsal güç (enerjetik beden hekimliği ve nur enerjisi desteği) ve inancın yenemeyeceği hastalık yoktur (Bu durumu oluşturan  bağışıklık sisteminin duygu, düşünce ve inanç kalıplarımızdan doğrudan  etkilenmesi yani hücrelerin sahibinin duygularını izlemesidir.). Pozitif düşünce ve duygulara beyinden “5 bin kat” daha güçlü manyetik enerjisi olan kalp mekanizması da destek verdiğinde mucizeler meydana gelir. Ancak herkeste bu düzeyde yüksek ruhsal güç ve kalbî inanç desteği olamayacağı için en ideali ve tavsiye edileni   fiziki, psikolojik ve enerjetik yapının bir arada desteklenmesidir.

Doğru gıda alımı yapan, toksik maddelerden ve hastalık yapıcı diğer etkenlerden olabildiğince uzak duran, psikolojik yapısı sağlam hayat enerjisi vücudunda düzenli akan (blokajları olmayan) ayrıca zikir-dua disiplini ile ruhani yüksek Nûr enerjisi desteği olan birinin hastalanmasına imkân ve ihtimal yoktur ( bilinçli bir yaşamla yaşlanma hızı son derece yavaşlatılabilir). Binaenaleyh sağlığı  holistik olarak ele almak ve buna uygun şekilde yaşamak sağlıklı kalabilmenin en akil ve ilmi yoludur.

Halkımızın sağlığı, dirliği, birliği ve Vatanımızın bütünlüğü ve dahi Devlet sermayemizin birtakım tekellere akmaması için en iyi tedavi yöntemi olan “koruyucu hekim” mantığıyla[1] hareket edilmesi gerekmektedir. Bu anlamda hizmetler veren (Şehitlerimiz ve Gazilerimiz dışındaki) en bi milli kahramanlarımız Prof. İbrahim Saraçoğlu, Canan Karatay ve Dr. Ümit Aktaş gibi gerçek ilim ve bilim adamlarımızdır. Onlar sağlıklı yaşamın fizyolojik, biyolojik ve kimyasal mekanizmalarını en iyi şekilde dile getirmekte, öğretmekte ve uygulamaktadırlar.

İşin psikolojik ve enerjetik kısmı ise bizim işimizdir (Türkiye’de enerji-frekans tıbbının Biyoenerji ve Manevi Şifa ilimlerinin gelişmesi, tanınması ve yayılması için neredeyse 30 yıldır idealistçe çalışan kişilerden biri olarak).

 Sağlık, bütüncül/holistik olarak ele alınması gereken bir olgudur:

* Öncelikle hastalığı yapan etkenleri ortadan kaldırmaya çalışmak hastalığın oluşmasına neden olan şartlarda hastayı tedavi etmeye kalkmaktan daha akîldir. Bu anlamda doğru beslenme, doğru uyku,  doğru nefes vb. tüm konularda hastanın tam olarak bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekir (Koruyucu hekimin,  Sağlık Danışmanının ve Fitoterapistin alanı).

*Hastalığın psikolojik kökenleri dediğimiz travmalar, blokajlar, negatif duygu-düşünce kalıpları, bastırılmış korkular, hayal kırıklıkları, ümitsizlikler çözümlenmeden bireyin tedaviye yanıtı ya yarım ya eksik ya geçici olacak ya da hiç olmayacaktır. Bu anlamda tıbbi veya fitoterapik tedavi sırasında birey mutlaka psikolojik olarak da ele alınmalıdır.

* Yüksek titreşimli latif enerjiler daha kesif yapılı alt boyut enerjilere hâkimdir yani üst boyut enerjisi alt boyut yapıları pozitif veya negatif olarak etkileyebilir. Yaratıcımızın yaratımda kullandığı “Nûr üzerine Nûr” enerjisinin alt türevi olan Nûr enerjisi ise maddenin kökeni, aslı ve özü olduğundan maddeye tesir edebilen yapıdadır. Nur enerjisinin (soğuk ışıma yapan Ay’ın enerjisi Nûr enerjisi türevidir.) çok daha alt yapılarından olan diğer enerjileri kullanan frekans tıbbı cihazları bile maddeyle etkileşirken doğru disiplin ve yöntemlerle (veya ekstra yöntemlerle!) yapılan bir dua-zikir çalışmasının yoğunlaşmış enerjisi neler yapamaz ki! Evrendeki her şeyin titreşen enerji tanecikleri olduğunun ispatlandığı günümüzde duaların ve zikirlerin titreşimleriyle (UZMAN OLMAYANLARIN RASTGELE SÖYLEDİKLERİYLE DEĞİL UZMANI TARAFINDAN ÇOK DOĞRU SEÇİLMİŞ TERKİPLERLE) her türlü yapıyı etkilemek, düzenlemek ve enerjetik olarak desteklemek mümkündür.

Dolayısıyla Türkiye’de yıllardır; bireyin tüm yönleriyle bir arada ele alınarak tedavi edilmesinin gerekliliğini vurgulayan biri olarak en kısa zamanda HOLİSTİK SAĞLIK ŞİFAHANELERİNİ (TIP DOKTORLARI, FİTOTERAPİ UZMANLARI, PSİKOLOGLARIN- TERAPİSTLERİN, ENERJİ HEKİMLERİ VE MANEVİ ŞİFA UZMANLARININ BİR ARADA BİRBİRLERİYLE PASLAŞARAK ÇALIŞTIKLARI ) ülkemde görme isteğinin heyecanı ve gönülden duasıyla…

Muhammed Sadi

M.S.K

 

[1] Sağlıklı olmanın en kolay yolu ise insan sağlığına “koruyucu hekim” mantığıyla yaklaşmak yani hastalık yapıcı veya yıpratıcı etkenleri tam olarak bilip bu etkenlerden uzak durmaktır.  Ancak bireyler ferdî gayretlerle hastalık yapıcı veya beden-zihin dinamiğini bozan etkenlerden bir yere kadar kaçabilmektedirler (Sizin evinizde wi fi  internet kullanmamanız komşularınızdan gelen diğer 10 wi fi yayınımının  zararlı etkilerine karşı pek bir anlam ifade etmeyecektir. Veya bazı yörelerde 200 mg alüminyum içeren çeşme suyundan (içmek için hazır su kullansanız da bir şekilde çay veya yemek aracılığıyla) bedeninize alüminyum yüklenebilir. Veya alüminyum teneke kutulardaki asitli içeceklerden içme alışkanlığınız varsa orta vadede ciddi toksik madde birikimine maruz kalabilirsiniz. Veya plastik şişelere konmuş bazı gıda maddelerini düzenli olarak tüketiyorsanız hormonâl sisteminiz zamanla altüst olabilir vb.).  Bu nedenle sağlıklı yaşam konusunda toplumu bilinçlendirmek ve koruyucu önlemler almak alakalı Bakanlıkların üstüne düşen “milli” bir vazifedir!