• +90 535 822 91 85

Razı

         RAZI
 

Razı olan kul, neye razı oldu?

Birisinin zulümlerine dayanma gücümü geliştirdi, yoksa delirip hava nasıl olursa olsun mutlu olayım mı dedi?

“BEN” her şeyi kendi istediğim gibi yaparken sen ekstra ne yaparak   BEN’i razı etmeyi düşünüyorsun.

“BEN” seni elimde istediğim gibi evirip çevirirken üstünde istediğim gibi tasarruf ederken ve böyle olmasından memnunken ve dahi sen hakîkatte belki hiç yok iken BEN’i nasıl razı edebileceksin?

Buna gücün yeter mi?

Ben istemezsem hidayet bulabilir misin?

Yaptığın şeyleri yapmak için gerekli olan ilhamı, fikri, kararı, gücü, bilgiyi ve iradeyi nereden aldın?

Benim için yaptığını düşündüğün şeyler benim sana yapmanı nasip ve takdir ettiğim şeylerdir.

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ BİLLAH” ne demek anlamadın mı hâlâ?

Bu durumda; “BEN”, senin, bu durumun farkına vararak razı olmanı istiyorum.

Sen, “Ben”im ellerimde, Ben’im hükmümde, üstünde istediğim gibi tasarruf etmeme bilinçli olarak razı olursan ıstırapların sona erer.

Senin yapabileceğin ise sâdece; o da eğer “BEN” takdir edersem; her fırsatta FÂTİHA ile dua edip; “Sıratellezine en’amte aleyhim… Ğayril mağdubi aleyhim velâddâllîn” diyerek; “Seni Hayr ve Cemâl üzere tecelli ettiğim kullarımdan kılmam için dua etmekten ibarettir.”

Bu hakikati bilmeyen, ne okuduysa boşa okudu…

“BEN”, YALNIZ “BEN” VARIM.

 Sen kimsin?

 

Muhammed Sadi

Halka ağır geleceği düşüncesiyle gazeteye kabul edilmeyen  *Nefs-i Raziye Makamına İthafen” kaleme alınmış bu yazım makaleler bölümünde sizlere sunulmuştur.