• +90 535 822 91 85

Evrensel Yaşam Koçluğu

EVRENSEL YAŞAM KOÇLUĞU; HOLİSTİK (BÜTÜNCÜL) KOÇLUKTUR

Evrensel Yaşam Koçluğu; Holistik (bütüncül) Koçluktur. Bu anlamda “Profesyonel Yaşam Koçluğu”, “Spritüel Koçluk”, “Psikolojik Danışmanlık”, “NLP”, “Manevi Şifacılık – Biyoenerji ve Biyoenerji Su Şifası “ ve evrensel yüksek ilimler ışığında özel destek (Esmâ ül Hüsnâ ve Havas İlmi) hizmetlerini kapsar.

Evrensel Yaşam Koçu, danışanına bütün bu uzmanlık alanlarının basiretiyle çok yönlü olarak bakabilen gerektiğinde bütün alanlarla birbiriyle bağlantılı olarak çalışabilen kişidir.

Evrensel Yaşam Koçu; danışanına öncelikle “Hangi alanda, hangi konuda hizmet almak istersiniz?” diye sorar. Danışan tam olarak ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu veya sorununun kaynağını bilemiyorsa; danışana hangi alanda hizmet vermesi gerektiğini belirlemek amacıyla “ön görüşme seansı” yapar. Bu seansta, danışanı tek bir açıdan değil; “Holistik” bakış açısıyla çok yönlü (bütüncül) olarak analiz eder. Bu analiz sonucunda hangi alan veya alanlarda çalışılması gerektiğini belirleyerek, danışanına geri bildirimde bulunur.

Örneğin; ön görüşme seansı sonucunda kişiye “Salt Koçluk” uygulamasının yeterli olacağını görürse sâdece “Profesyonel Yaşam Koçluğu” uygulaması yapar. Koçluk metoduna uygun görülmeyen durumlarda ise “Danışmanlık” hizmeti verir.

Ön görüşme seansında travmalar veya obsesif durumların varlığı tespit edilirse; konunun yapısına göre Psikolojik Danışmanlık, NLP, Psikobiyoenerji yöntemi veya duruma göre diğer alanlarda destek verir. Çok derin travmaları, aşırı obsesif kişilikleri, hormonâl veya beyin işlev bozukluklarına bağlı olarak gelişmiş olduğunu fark ettiği vakaları ise tereddütsüz, uzman bir psikiyatriste veya nöroloğa yollar.

Bir başka hizmet alanı olarak, almış olduğu negatif etkiler yüzünden, aurasının/enerji bedeninin manyetik alanı zayıflamış, enerji devinimi bozulmuş (ki bu durum beyin işlevlerini etkiler ve bazı davranış-duygu-durum bozuklukları geliştirebilir) bireyleri; öncelikle “Biyoenerji Su Nötralizasyonu Yöntemi ile her türlü negatif yükten kurtarır. Sonraki süreçte dengelenmiş enerji yapının korunması ve geliştirilmesine; Biyoenerji teknikleri veya “Spritüel Koçluk” hizmetinin yan dallarından biri olan “Esmâ ül Hüsnâ-Havas İlmi” alanından destek verir ( bu alanda 30 yıl derin çalışmalar yapmış ve holistik danışmanlık kavramını Türkiye’ye getiren ve götüren ilk kişi olarak).

Evrensel Yaşam Koçu, sâdece Esmâ ül Hüsnâ alanından hizmet almak isteyenlere; kişinin amacına yönelik özel olarak belirlenmiş “Esmâ terkibini” disiplinleriyle beraber öğretir. Disiplini uygulayan danışanı, amacına ulaşıncaya kadar geri bildirim alarak izler ve destekler.

Evrensel Yaşam Koçu, sorunun bilgi eksikliğine veya yanlış bilgilenmeye bağlı olarak geliştiğini fark ederse işte tam burada; “Doğru Bilgi-Doğru Düşünce-Doğru Tepki” formülümüz gereği, doğru bilgiyi yüklemek üzere danışanı bireysel veya toplu eğitim seminerine davet eder. Danışanın tüm sorularını tam olarak anlayabileceği şekilde cevaplar ve açıklar. Danışanın tekâmül yolculuğuna “Doğru Bilgi” ile sağlam bir temel atarak başlamasına yardımcı olur.

Tekâmül yolculuğumuzda herkese kolaylıklar, sevgiler, saygılar.

Evrensel Yaşam Koçu – Muhammed Sadi